Afhending skjala

Hverjum ber að skila skjölum til safnsins?

Allar stofnanir og fyrirtæki Ísafjarðarbæjar eru afhendingarskyld með skjöl sín til Skjalasafns Ísafjarðar. Það er lagaleg skylda hvers héraðsskjalasafns að varðveita skjöl opinberra aðila í sínu umdæmi, þ.e.a.s. öll gögn sem verða til á vegum bæjar- og sveitarfélaga á svæðinu, allra embætta, stofnana, fyrirtækja og annarrar starfsemi á þeirra vegum.
Félögum og samtökum sem njóta verulegra styrkja af opinberu fé, er einnig skylt að skila skjölum sínum til varðveislu á næsta héraðsskjalasafn. Sjá nánar í Reglugerð um héraðsskjalasöfn.

Einkaskjöl

Skjalasafn Ísafjarðar tekur einnig skjöl einstaklinga til varðveislu enda er í þeim að finna margs konar fróðleik sem skjöl frá opinberum stofnunum veita enga vitneskju um. Sem dæmi um merk einkaskjöl geta verið dagbækur, bréfasöfn, bókmenntahandrit, sveitarblöð, ættfræði, búreikninga o.fl. Engu máli skiptir hvaða stöðu einstaklingurinn hefur, né aldur eða kyn og hveru mikið um er að ræða.

Til einkaskjala heyra einnig skjöl fyrirtækja og félaga. Í reglugerð er kveðið á um um að félögum sem njóti opinberra styrkja beri að skila inn sínum gögnum á héraðsskjalasafn. Það er væntanlega metnaðarmál hvers félags skilja eftir sig merki um starfsemina og að skjöl þess séu varðveitt. Oft er það svo að skjöl félags flytjast hús úr húsi með formönnum og jafnvel gleymast eða týnast við þær aðstæður.  Koma má í veg fyrir slíkt með því að fela safni varðveislu gagnanna. Hið sama á við um skjöl fyrirtækja.